Banen verdwijnen niet. Zij veranderen... IPE maakt je er klaar voor .

Ben je werkloos, heb je hulp nodig?


Jobs don’t dissapear. They just change... IPE gets you ready for it.

Are you unemployed, do you need help?